CONSELL ESCOLAR


Equip directiu:
                        Director:            Fernando Ortega Justicia
                        Cap d'Estudis:    Josep M. Esteban Ergueta
                        Secretària:         Cristina Fossas Aguadé

Representant  de l' Ajuntament
                Núria Bruno Mas

Representants del sector mestres:
Maria Teresa Baz Bonilla
Meritxell Boj Casajuana
Judit Cavallé Sabaté
Betlem Figuerola Balañá
Anna Mateo Campoy
Laura Tricaz Moragas
                        
Representants del sector pares:
               M. Magdalena Aymamí Besora 
               Elisa Boza Rocha 
               Judit Cervelló Pujades
               Marta Fernàndez Pardo
               Sònia Rodríguez Reche
               Montserrat Sorribas Pareja         

Representant de l'AMPA:
               Josepa Garreta Girona                  

Representant personal  d’administració i Serveis:
               Carme Cantí Bigorra