EQUIP PEDAGÒGIC

L'Equip Pedagògic de la nostra escola és format per:


EDUCACIÓ INFANTIL:

Classe Patufet (P-3):Betlem Figuerola i Houria Chtiouen

Tècnica d'Educació Infantil i Coord. Escola Verda: Josepa Giménez.

Classe Gira-sol (P-4): Anna Olivella i Josep M. Esteban.

Classe Bambi (P-5): Anna Mateo.

Mestre de suport d'Ed. Infantil i Coord.Esports: Josep M. Esteban.


EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Classe Estel (1r) i Coord. Riscos Laborals: Montse Mallafré.

Classe Carrilet (2n) : Laia Estivill i Annabel Rodríguez.


Classe Romaní (3r): Teresa Pont.

Classe Ginesta (4t): Laura Tricaz.Classe Garbí (5è): Cristina Fossas.

Classe Mestral (6è A): Íngrid Braña.


Mestre de suport Primària: Fernando Ortega.


Mestra especialista de Llengua Estrangera: Teresa Baz.


Mestra especialista de Música, suport de Primària i Infantil, i coordinadora Biblioteca: Judit Cavallé.

Mestra especialista d'Educació Física i suport de Primària i Infantil: Aïda Trujols.

Mestra especialista d'Educació Especial i Coord. Portaveu: Laura Martínez (substitueix a Meritxell Boj).

Mestra responsable projecte USEE (Unitat de Suport a l'Educació Especial) i Coord. Portaveu : Coia Giró

Mestra coordinadora de LLengua i Cohesió: Teresa Pont


Educadora: Carme Cantí

Vetlladora: Irene Ibáñez


EQUIP DIRECTIU:

Director: Fernando Ortega

Cap d'estudis: Josep Maria Esteban

Secretària: Cristina Fossas