PROJECTE EDUCATIU

Els objectius bàsics pretenen que els nens i les nenes:
 • Es manifestin lliurement.
 • Que siguin responsables dels seus actes.
 • Que es puguin adaptar primer a l'ambient i més tard a la societat.
 • Que tinguin una actitud de respecte vers totes les persones i l'entorn.
 • Que siguin alegres i sincers.
 • Que rebin una educació arrelada en el seu àmbit cultural.
 • Que tinguin una base que els faci participatius tot prenent una actitud curiosa, crítica i investigadora que fomenti l'activitat i la iniciativa.

L'ESCOLA

L'Escola Montsant és un centre d'Educació Infantil i Primària que disposa de:

 • 4 aules d'Educació Infantil.

 • 6 aules d'Educació Primària.
 • 1 aula d'Educació Especial.
 • 1 aula USEE.
 • 1 aula d'informàtica.
 • 1 aula de psicomotricitat
 • 1 aula taller de manualitats.
 • 1 biblioteca i sala d'audiovisuals.
 • 1 menjador escolar amb cuina pròpia.
 • 3 sales de tutoria.
 • 1 despatx de direcció.
 • 1 secretaria.
 • pati amb pistes de bàsquet, camp de futbol i sorral.

HISTÒRIA DEL CENTRE


L’Escola Montsant va néixer a començaments del 1967, gràcies a la participació i a l’esforç d’uns mestres i d’unes famílies que, veient les mancances escolars que presentava la ciutat de Reus, es van animar a tirar endavant una escola que entronqués amb la tradició pedagògica de l’escola catalana d’abans de la guerra civil.

La filosofia que ens va moure era la d’aconseguir una escola que fos: activa, democràtica, plural, catalana -arrelada al país- i que tingués com a objectiu prioritari el desenvolupament integral dels nens i les nenes.

Des dels seus inicis l’escola ha tingut nens amb Necessitats Educatives Especials en règim d’integració dintre de les classes.

La primera ubicació de l’escola fou el Mas Vilella. El seu creixement en nombre d’alumnes va fer necessària la construcció d’un nou edifici que es va poder inaugurar el curs 1974-75.
Situats ja definitivament a l’actual edifici del carrer de les Borges del Camp, núm. 2, es feu realitat el projecte educatiu i poguérem tenir nens des dels dos fins els catorze anys.

La gestió i el finançament de l’Escola va passar per diferents estadis: escola privada, escola concertada en un 50% i escola concertada al 100%.

Durant la dècada 60-70, juntament amb altres escoles de Catalunya, formàrem “Coordinació Escolar” dins del grup de mestres de Rosa Sensat. Aquest moviment pedagògic es va constituir en un col·lectiu anomenat CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per a l’Escola Pública Catalana), que tenia com a objectiu la integració d’aquestes escoles a la xarxa pública.

El març de 1988 l’Escola Montsant s’integra a la xarxa d’escoles públiques amb voluntat de continuar lluitant pel millorament i la qualitat de l’escola del nostre país.

Des d’aquell moment la titularitat del centre Escola Montsant és del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i es construeix la Llar d’Infants Escola Montsant que amb el temps passa a ser de titularitat municipal. La intenció d’ambdós centres és la de continuar tenint aspectes del Projecte Educatiu en comú i de compartir activitats.

L'EQUIP PEDAGÒGIC DEL CENTRE

L'Equip Pedagògic de la nostra escola està format per:


EDUCACIÓ INFANTIL:

Classe Patufet (P-3): Meritxell Boj

Tècnica d'Educació Infantil: Josepa Giménez

Classe Gira-sol (P-4): Betlem Figuerola

Classe Bambi (P-5): Anna Mateo

Mestre de suport d'Ed. Infantil: Josep Maria Esteban


EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Classe Estel (1r): Montse Mallafré

Classe Carrilet (2n) : Concepció Giné


Classe Romaní (3r): Laura Tricaz

Classe Ginesta (4t): Teresa Pont
Classe Garbí (5è): Cristina Fossas


Classe Mestral (6è A): Íngrid Braña

Classe Xaloc (6è B): Fernando Ortega

Mestra de suport 6è: Núria DamuntMestra especialista de Llengua Estrangera: Teresa Baz


Mestra especialista de Música i suport de Primària: Judit Cavallé

Mestra especialista d'Educació Física i suport de Primària: Tània Calafell

Mestra especialista d'Educació Especial: Antònia Martorell

Mestra responsable projecte USEE (Unitat de Suport a l'Educació Especial): Coia Giró

Mestres responsables BIBLIOTECA.EDU: Judit Cavallé i Teresa Baz

Educadora: Carme Cantí

Vetlladora: Susana Barros


EQUIP DIRECTIU:


Director: Fernando Ortega

Cap d'estudis: Josep Maria Esteban

Secretària: Cristina Fossas