INSTAL·LACIONS

L'Escola Montsant és un centre d'Educació Infantil i Primària que disposa de:


 • 3 Aules d'Educació Infantil.
 • 6 Aules d'Educació Primària.
 • 1 Aula Polivalent: anglès i música.
 • 1 Aula d'Educació Especial.
 • 1 Aula USEE.
 • 1 Aula d'Informàtica.
 • 1 Aula de Psicomotricitat
 • 1 Aula Taller de manualitats.
 • 1 Biblioteca i sala d'audiovisuals.
 • 1 Menjador escolar amb cuina pròpia.
 • 1 Tutoria d'Ed.Infantil.
 • 1 Tutoria d'Ed.Primària.
 • 1 Sala d'entrevistes
 • 1 Despatx de Direcció.
 • 1 Secretaria.
 •  Pistes de bàsquet i futbol sala.
 •  Pati de terra amb zona de jocs i sorral.
 • 1 Zona de Pati cobert.
 • 1 Hort.