ESCOLA VERDAEn aquest espai us anirem informant de les actuacions que es van realitzant a la nostra escola dins del Projecte Escola Verda.

 

 

L'HORT DE L'ESCOLA

L’hort a l’escola és una activitat més englobada dins del Projecte Escola Verda, el qual  es va posar en marxa, amb el vist-i-plau del claustre de l’escola.
Es tracta d’una tasca dirigida a tots els membres de la comunitat educativa.
Durant el curs 2006-2007, l’escola veu la necessitat de dotar al seu Projecte Escola Verda d’una activitat que complementés el conjunt d’activitats que acosten el medi ambient a l’alumnat. Es vol fer partícips als alumnes de tot el procés de l’hort, des del sembrat fins a la collita, passant per activitats prèvies, com són l’adequació del terreny i nodrint-lo a partir del compost que ha anat generant el propi hort i altres activitats que s’han fet a l’escola (tallers de fruites, taller de cuina, pells de castanyes, poda dels arbres del pati, etc.).

 Els nen i les nenes de la classe Romaní són els encarregats de l'hort de la nostra escola.
preparació de l'hort
Plantem faves