HORARI I CALENDARI


 
EDUCACIÓ INFANTIL
Matí: De 2/4 de 9 a les 12
Tarda: De les 3 a 2/4 de 5.
OPCIONAL. Servei ofert per l’AMIPA:

- De 2/4 de 8 a 2/4 de 9, servei d’acollida.
- De 12 a 1, servei d’acollida.
- De 12 a 3,  servei de mitja pensió.
- De 2/4 de 5 a les 6, servei d’acollida.
- De 2/4 de 5 a les 6, activitats extraescolars.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Matí: De 2/4 de 9 a les 12
Tarda: De les 3 a 2/4 de 5
OPCIONAL. Servei ofert per l’AMIPA:

- De 2/4 de 8 a 2/4 de 9, servei d’acollida.
- De 12 a 1, hora postlectiva extraescolar.
- De 1 a 3,  servei de mitja pensió.
- De 2/4 de 5 a les 6, servei d’acollida.
- De 2/4 de 5 a les 6, activitats extraescolars.

D'acord amb el calendari oficial establert pel Departament d'Educació i aprovat al Consell Escolar del centre el dia 26 de juny de 2012, el  curs acadèmic s’iniciarà  el dia 3 de setembre del 2012 i s’acabarà el dia 28 de juny del 2013.

Les classes per als alumnes començaran dimecres, dia 12 de setembre del 2012, i finalitzaran divendres, dia 21 de juny del 2013.
Vacances i dies festius:
           
Nadal: del 22 de desembre de 2012 al 7 de gener de 2013, ambdós inclosos.
           Setmana Santa: del 23 de març al dia 1 d’abril de 2013, ambdós inclosos.
Dies festius de lliure disposició:

·         2 de novembre de 2012
·         7 de desembre de 2012
·         11 de febrer de 2013
·         20 de maig de 2013
                                                          
Segons Ordre del Departament de Treball tindran consideració de dies festius, a més dels inclosos en període de vacances, els dies següents:
           
            25 de setembre de 2012 (Festa de Misericòrdia)
 12 d’octubre de 2012 (Festa de la Hispanitat)
  1 de novembre de 2012 (Festa de Tots Sants)
  6 de desembre de 2012 (La Constitució)
            8 de desembre  de 2012 (La Immaculada)
            1 de maig de 2013 (Festa del treball)
24 de juny de 2013 (Sant Joan)

Jornada continuada:

-          21 de desembre de 2012: De 2/4 de 9 a 1. (seria fins 2/4 de 1 però per no crear tants canvis per un dia, els mestres els tindrien fins la 1).
     -    Des del dia 10 de juny fins al dia 21 de juny: De 2/4 de 9 a 2/4 de 1.