AMPA DE L'ESCOLA

En començar el curs, i coincidint amb la reunió general convocada per la direció de l'escola, es farà una reunió de l'Associació de Pares i Mares en la qual la Junta de l'AMPA presnetarà la memòria del curs anterior, el programa d'activitats del curs actual i la proposta de quotes, perquè tot sigui aprovat pels apres i amres.

Per tal d'afavorir la participació de pares i mares a l'escola, la junta de L'AMPA convoca reunions periòdiques. Els resums d'aquestes reunions els podreu trobar a la pàgina de l'AMPA del Portaveu. Al vestíbul de l'escola també hi ha una bústia de suggeriments per si voleu fer arribar alguna proposta a la junta.

L'AMPA organitza al llarg del curs diverses activitats tant lúdiques com pedagògiques: sortides, conferències, jornada esportiva... És important i necessària la vostra col·laboració i participació.