CALENDARI:

D'acord amb el calendari oficial establert pel Departament d'Educació i aprovat al Consell Escolar del centre el dia 26 de maig de 2009, el curs acadèmic s'iniciarà dilluns dia 1 de setembre del 2009 i s'acabarà el dia 30 de juny de 2010

Les classes per als alumnes començaran dilluns dia 14 de setembre del 2009 i finalitzaran el dijous dia 22 de juny del 2010.

Vacances i dies festius:

Nadal: del 23 de desembre de 2009 al 7 de gener de 2010, ambdós inclosos.
Setmana Santa: del 27 de març de 2010 al 5 d'abril de 2010, ambdós inclosos.
Dies festius de lliure disposició: 7 de desembre del 2009, 15 de febrer de 2010 i 3 de maig de 2009.

Segons Ordre del Departament de Treball intdran consideració de dies festius, a més dels de festa local i dels inclosos en període de vacances, esl dies següents:

25 de setembre de 2009
12 d'octubre de 2009
8 de desembre de 2009

24 de juny de 2010
29 de juny de 2010

Per l'any 2010 seran festius els dies que determini la disposició corresponent del Departament de Treball i Indústries.