ALGUNES IMATGES DE LA TROBADA AL PATI DEL DIA 7 DE SETEMBRE