El número a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds en cas d’empat

Com ja sabeu, ja ha sortit el llistat dels alumnes preinscrits pel curs 2009-2010, amb les seves puntuacions pertinents.

El número a partir del qual s’ordenaran les sol·licituds en cas d’empat és el 110.653.
El darrer número assignat és el 147.944. Per tant, després d’aquest número es continuarà a partir de l'1.