HISTÒRIA DEL CENTRE


L’Escola Montsant va néixer a començaments del 1967, gràcies a la participació i a l’esforç d’uns mestres i d’unes famílies que, veient les mancances escolars que presentava la ciutat de Reus, es van animar a tirar endavant una escola que entronqués amb la tradició pedagògica de l’escola catalana d’abans de la guerra civil.

La filosofia que ens va moure era la d’aconseguir una escola que fos: activa, democràtica, plural, catalana -arrelada al país- i que tingués com a objectiu prioritari el desenvolupament integral dels nens i les nenes.

Des dels seus inicis l’escola ha tingut nens amb Necessitats Educatives Especials en règim d’integració dintre de les classes.

La primera ubicació de l’escola fou el Mas Vilella. El seu creixement en nombre d’alumnes va fer necessària la construcció d’un nou edifici que es va poder inaugurar el curs 1974-75.
Situats ja definitivament a l’actual edifici del carrer de les Borges del Camp, núm. 2, es feu realitat el projecte educatiu i poguérem tenir nens des dels dos fins els catorze anys.

La gestió i el finançament de l’Escola va passar per diferents estadis: escola privada, escola concertada en un 50% i escola concertada al 100%.

Durant la dècada 60-70, juntament amb altres escoles de Catalunya, formàrem “Coordinació Escolar” dins del grup de mestres de Rosa Sensat. Aquest moviment pedagògic es va constituir en un col·lectiu anomenat CEPEPC (Col·lectiu d’Escoles per a l’Escola Pública Catalana), que tenia com a objectiu la integració d’aquestes escoles a la xarxa pública.

El març de 1988 l’Escola Montsant s’integra a la xarxa d’escoles públiques amb voluntat de continuar lluitant pel millorament i la qualitat de l’escola del nostre país.

Des d’aquell moment la titularitat del centre Escola Montsant és del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i es construeix la Llar d’Infants Escola Montsant que amb el temps passa a ser de titularitat municipal. La intenció d’ambdós centres és la de continuar tenint aspectes del Projecte Educatiu en comú i de compartir activitats.