PROJECTE EDUCATIU

Els objectius bàsics pretenen que els nens i les nenes:
  • Es manifestin lliurement.
  • Que siguin responsables dels seus actes.
  • Que es puguin adaptar primer a l'ambient i més tard a la societat.
  • Que tinguin una actitud de respecte vers totes les persones i l'entorn.
  • Que siguin alegres i sincers.
  • Que rebin una educació arrelada en el seu àmbit cultural.
  • Que tinguin una base que els faci participatius tot prenent una actitud curiosa, crítica i investigadora que fomenti l'activitat i la iniciativa.