L'EQUIP PEDAGÒGIC DEL CENTRE

L'Equip Pedagògic de la nostra escola està format per:


EDUCACIÓ INFANTIL:

Classe Patufet (P-3): Meritxell Boj

Tècnica d'Educació Infantil: Josepa Giménez

Classe Gira-sol (P-4): Betlem Figuerola

Classe Bambi (P-5): Anna Mateo

Mestre de suport d'Ed. Infantil: Josep Maria Esteban


EDUCACIÓ PRIMÀRIA:

Classe Estel (1r): Montse Mallafré

Classe Carrilet (2n) : Concepció Giné


Classe Romaní (3r): Laura Tricaz

Classe Ginesta (4t): Teresa Pont
Classe Garbí (5è): Cristina Fossas


Classe Mestral (6è A): Íngrid Braña

Classe Xaloc (6è B): Fernando Ortega

Mestra de suport 6è: Núria DamuntMestra especialista de Llengua Estrangera: Teresa Baz


Mestra especialista de Música i suport de Primària: Judit Cavallé

Mestra especialista d'Educació Física i suport de Primària: Tània Calafell

Mestra especialista d'Educació Especial: Antònia Martorell

Mestra responsable projecte USEE (Unitat de Suport a l'Educació Especial): Coia Giró

Mestres responsables BIBLIOTECA.EDU: Judit Cavallé i Teresa Baz

Educadora: Carme Cantí

Vetlladora: Susana Barros


EQUIP DIRECTIU:


Director: Fernando Ortega

Cap d'estudis: Josep Maria Esteban

Secretària: Cristina Fossas