L'ESCOLA

L'Escola Montsant és un centre d'Educació Infantil i Primària que disposa de:

 • 4 aules d'Educació Infantil.

 • 6 aules d'Educació Primària.
 • 1 aula d'Educació Especial.
 • 1 aula USEE.
 • 1 aula d'informàtica.
 • 1 aula de psicomotricitat
 • 1 aula taller de manualitats.
 • 1 biblioteca i sala d'audiovisuals.
 • 1 menjador escolar amb cuina pròpia.
 • 3 sales de tutoria.
 • 1 despatx de direcció.
 • 1 secretaria.
 • pati amb pistes de bàsquet, camp de futbol i sorral.